Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego o nadchodzącej zimie.

5 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie omówienia zadań dotyczących zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Przemyśla w okresie zimy 2015/2016. W spotkaniu udział wzięli: Prezydent Miasta Przemyśla, Sekretarz Miasta, prezesi spółek miejskich, przedstawiciele służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych miasta i organizacji pozarządowych.

W takcie spotkania dokonano oceny stanu przygotowań poszczególnych instytucji do realizacji zadań w trakcie zbliżającego się okresu zimowego. Przedstawiono m.in. ocenę stanu przygotowania do prowadzenia kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, hal widowiskowo-sportowych pod kątem bezpieczeństwa oraz realizacji obowiązku usuwania zalegającego śniegu, lodu z powierzchni dachów oraz kontroli dróg ewakuacyjnych.

Szczególną uwagę poświęcono pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym oraz przygotowaniu szkół  podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych w zakresie ich funkcjonowania w trakcie zimy. Analiza przedstawionych obszarów przygotowań do nadchodzącego okresu zimowego przez uczestników posiedzenia daje podstawę do pozytywnej oceny stanu zabezpieczenia sił i środków oraz zasobów ludzkich.

Wersja XML