Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Nasz Przemyśl"

Co wiemy o naszych „korzeniach” ?

Cechą wyróżniającą Przemyśl spośród najstarszych polskich miast jest jego unikalna historia. Będąc spadkobiercami wspaniałego dziedzictwa wieków, mamy nie tylko przywilej, ale też obowiązek, by je pielęgnować, pomnażać i promować skoro jest naszą dumą i zaszczytnym rodowodem. Od jedenastu lat na łamach miesięcznika „Nasz Przemyśl” prezentujemy teksty rodzimych autorów, które służą temu celowi. Większość z nich to opracowania wyjątkowe, niepublikowane nigdzie więcej. Sięgając do pierwszych edycji pisma, chcemy przypomnieć niektóre z nich i na tę wędrówkę do „źródeł” pragniemy zaprosić wszystkich przemyślan. Jednocześnie redakcja licząc na współpracę, skłonna jest opublikować nieznane dotąd materiały zachowane w archiwach prywatnych, czy też epizody zapisane w pamięci. Chcemy ocalić je od zapomnienia, bo przecież ludzie odchodzą, a wraz z ich śmiercią umiera także historia.

Redaktor Naczelny Krzysztof Fil

 • W CIENIU MILCZENIA Historia Stefanii Podgórskiej – bohaterki z ul. Tatarskiej

  Helena i Stefania Podgórskie, fot. ze zbiorów MNZP
  aut. Jacek Błoński, „Nasz Przemyśl”, luty 2011 (Nr 77) Podczas drugiej wojny światowej w Przemyślu miała miejsce historia, która mogłaby się stać kanwą przejmującej powieści bądź przeboju kinowego. W czasach, kiedy ludzkie życie nie miało żadnej wartości młoda dziewczyna postanowiła uratować trzynaście osób pochodzenia żydowskiego, w tym swego późniejszego ukochanego. Wiele lat później historia Stefanii Podgórskiej została rozsławiona w amerykańskim filmie „Hidden in Silence”.
  Data publikacji: 06-12-2019 15:43
 • Mikołaja dzień tryumfu

  Brak opisu obrazka
  aut. Lucjan Fac, „Nasz Przemyśl”, luty 2011 (Nr 77) „Z całej duszy pozdrawiam moich dzielnych żołnierzy i szlachetnych sprzymierzeńców. Bóg jest z nami!”. Car Mikołaj II do żołnierzy wyruszających na front w 1914 r.
  Data publikacji: 29-11-2019 12:00
 • Tajemnicza wizyta – Józef Piłsudski w Przemyślu

  Odsłonięcie pomnika J. Piłsudskiego w 7 sierpnia 1921 r. w ogrodzie kasyna garnizonowego w Przemyślu, fot. Ze zbiorów MNZP
  aut. Jacek Błoński, „Nasz Przemyśl”, styczeń 2011 (Nr 76) Jednym z najmniej znanych epizodów dziejów Twierdzy Przemyśl było tajemnicze spotkanie w biurze wywiadu austro-węgierskiego HK-Stelle przy dowództwie X Korpusu C.K. Armii w Przemyślu w dniu 29 września 1906 roku. W spotkaniu brał udział jeden z najbardziej poszukiwanych polskich działaczy socjalistycznych przez carską Ochranę Józef Piłsudski.  
  Data publikacji: 15-11-2019 14:55
 • Wielka manifestacja roku 1982 przy Kamiennym Moście

  Brak opisu obrazka
  aut. Jacek Błoński, „Nasz Przemyśl”, wrzesień 2010 (Nr 72) Dwadzieścia osiem lat temu we wtorek 31 sierpnia 1982 roku w wielu polskich miastach wbrew woli gen. Wojciecha Jaruzelskiego i WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego) Polacy postanowili uczcić drugą rocznicę porozumień sierpniowych. W kościołach podczas uroczystych mszy świętych modlono się „o Ojczyznę wolną”, a także za dusze zamordowanych  górników i innych ofiar krwawych represji  ze strony SB i MO. Pamiętano również o tysiącach ludzi, którzy ośmielili przeciwstawić słowo i ideały wolności i demokracji przeciw czołgom i zomowskim pałkom.
  Data publikacji: 09-08-2019 14:39
 • Kierownictwo przemyskiej bezpieki (5)

  Brak opisu obrazka
  aut. Dariusz Iwaneczko, „Nasz Przemyśl”, październik 2010 (Nr 73) Po powrocie do władzy w PRL Władysława Gomułki i wraz z rozpoczynającym się procesem tzw. odwilży poststalinowskiej dokonano reorganizacji aparatu bezpieczeństwa. Podstawą tej reorganizacji była ustawa z 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Rozwiązano wówczas na mocy tej ustawy  Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego,  a wszelkie sprawy związane z policją polityczną przesunięto do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Terenowe jednostki Służby Bezpieczeństwa organizacyjnie zostały włączone do struktur wojewódzkich i powiatowych komend Milicji Obywatelskiej. Na czele każdej komendy stał komendant, a jego pierwszym zastępcą był zastępca ds. bezpieczeństwa. W komendach powiatowych i miejskich MO utworzone zostały referaty ds. bezpieczeństwa kierowane przez zastępców komendantów ds. bezpieczeństwa KP MO bądź KM MO. W 1967 r. KP MO w Przemyślu przemianowano na Komendę Miejską i Powiatową MO. Pion służby bezpieczeństwa został w tym okresie znacząco uszczuplony personalnie.  W latach sześćdziesiątych jednak ponownie nastąpił powolny wzrost liczby etatów w SB, co miało też związek z intensyfikacją działań operacyjnych wymierzonych w Kościół katolicki oraz w środowiska opozycyjne.
  Data publikacji: 17-05-2019 15:41
 • Karol Fischer – nauczyciel i polityk

  Brak opisu obrazka
  aut. Tomasz Pudłocki, „Nasz Przemyśl”, październik 2010 (Nr 73) Zbliżające się wybory samorządowe i nadzwyczajna wręcz aktywność niektórych kandydatów na radnych miejskich zmusza poniekąd do przedstawienia postaci, która w przedwojennym Przemyślu pełniła niebagatelną rolę. Karol Fischer – nauczyciel, inspektor szkolny, a w końcu radny jest przykładem człowieka, który na stanowisko jednego z włodarzy miasta zasłużył sobie swoją długoletnią, ciężką pracą. Takich trafnych wyborów pozostaje mi życzyć i współczesnym mieszkańcom miasta.   
  Data publikacji: 10-05-2019 11:39
 • Kierownictwo przemyskiej bezpieki

  Brak opisu obrazka
  aut. Dariusz Iwaneczko, „Nasz Przemyśl”, sierpień 2010 (Nr 70) W 1948 roku w Polsce zdominowanej przez komunistyczną Polską Partię Robotniczą nastąpiły istotne zmiany polityczne, które rozpoczęły proces monopolizowania systemu władzy. Zakończono zasadniczą część procesu, który doprowadził do rozbicia podziemia antykomunistycznego, doprowadzono do marginalizacji, a następnie faktycznego wcielenia Polskiej Partii Socjalistycznej i utworzenia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której prym wiedli komuniści ściśle podporządkowani Moskwie. Wreszcie rozprawiono się z jedyną legalnie działającą partią opozycyjną Polskim Stronnictwem Ludowym. Komuniści mogli zatem przystąpić do działań, które miały na celu zuniformizowanie ustroju i życia społecznego ze standardami sowieckimi. Ostrze tzw. walki klasowej zostało tym razem skierowane przeciwko polskiej wsi, którą zamierzano skolektywizować oraz przeciwko Kościołowi katolickiemu. Nowe wyzwania warunkowały.
  Data publikacji: 16-04-2019 15:44
 • ADAM REMISZEWSKI – ostatni starosta przemyski II Rzeczypospolitej

  Brak opisu obrazka
  aut. Tomasz Pudłocki, „Nasz Przemyśl”, wrzesień 2010 (Nr 72) Obchodzona przez nas każdego roku tragiczna rocznica wybuchu II wojny światowej odbiła swoje piętno nie tylko na losach państwa polskiego, ale nade wszystko na życiu pokolenia, któremu przyszło ją przeżyć. Nierzadko – jak w przypadku Adama Remiszewskiego – pełniona funkcja publiczna spowodowała, że najeźdźcy niemiecki i radziecki niemal od razu przyczynili się do fizycznej eliminacji wybijających się przedstawicieli elity intelektualnej i urzędniczej.
  Data publikacji: 02-04-2019 09:42
 • Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (46) Stare Miasto cz. 14

  Brak opisu obrazka
  aut. Dariusz Hop, „Nasz Przemyśl”, czerwiec 2009 (Nr 57)   Po opisaniu w poprzednim odcinku placu przed Urzędem Miejskim, zajętego dawniej w części przez nieistniejącą zabudowę zachodniej pierzei Rynku, jak również samej siedziby władz miasta, czas na przedstawienie losów najważniejszego placu Przemyśla oraz stojącej przy nim pierzei północnej.
  Data publikacji: 10-01-2019 15:53
 • Z notatek przewodnika. Przemyskie Nekropolie. IRENA BENSCHÓWNA.

  Brak opisu obrazka
  aut. Piotr Michalski, „Nasz Przemyśl”, grudzień 2018 (Nr 170) Okazją do przypomnienia postaci sanitariuszki, legionistki Ireny Benschówny, bohaterskiej obrończyni Przemyśla w czasie walk polsko – ukraińskich toczących się w listopadzie i grudniu 1918r. jest przypadająca w tym roku setna rocznica jej śmierci w bitwie pod Niżankowicami, a także 90 rocznica budowy i poświęcenia pomnika nagrobnego ufundowanego przez działający w Przemyślu Związek Polek.
  Data publikacji: 13-12-2018 10:51
Wersja XML