• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Nasz Przemyśl"

Co wiemy o naszych „korzeniach” ?

Cechą wyróżniającą Przemyśl spośród najstarszych polskich miast jest jego unikalna historia. Będąc spadkobiercami wspaniałego dziedzictwa wieków, mamy nie tylko przywilej, ale też obowiązek, by je pielęgnować, pomnażać i promować skoro jest naszą dumą i zaszczytnym rodowodem. Od jedenastu lat na łamach miesięcznika „Nasz Przemyśl” prezentujemy teksty rodzimych autorów, które służą temu celowi. Większość z nich to opracowania wyjątkowe, niepublikowane nigdzie więcej. Sięgając do pierwszych edycji pisma, chcemy przypomnieć niektóre z nich i na tę wędrówkę do „źródeł” pragniemy zaprosić wszystkich przemyślan. Jednocześnie redakcja licząc na współpracę, skłonna jest opublikować nieznane dotąd materiały zachowane w archiwach prywatnych, czy też epizody zapisane w pamięci. Chcemy ocalić je od zapomnienia, bo przecież ludzie odchodzą, a wraz z ich śmiercią umiera także historia.

Redaktor Naczelny Krzysztof Fil

 • Wielka manifestacja roku 1982 przy Kamiennym Moście

  Brak opisu obrazka
  aut. Jacek Błoński, „Nasz Przemyśl”, wrzesień 2010 (Nr 72) Dwadzieścia osiem lat temu we wtorek 31 sierpnia 1982 roku w wielu polskich miastach wbrew woli gen. Wojciecha Jaruzelskiego i WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego) Polacy postanowili uczcić drugą rocznicę porozumień sierpniowych. W kościołach podczas uroczystych mszy świętych modlono się „o Ojczyznę wolną”, a także za dusze zamordowanych  górników i innych ofiar krwawych represji  ze strony SB i MO. Pamiętano również o tysiącach ludzi, którzy ośmielili przeciwstawić słowo i ideały wolności i demokracji przeciw czołgom i zomowskim pałkom.
  Data publikacji: 09-08-2019 14:39
 • Kierownictwo przemyskiej bezpieki (5)

  Brak opisu obrazka
  aut. Dariusz Iwaneczko, „Nasz Przemyśl”, październik 2010 (Nr 73) Po powrocie do władzy w PRL Władysława Gomułki i wraz z rozpoczynającym się procesem tzw. odwilży poststalinowskiej dokonano reorganizacji aparatu bezpieczeństwa. Podstawą tej reorganizacji była ustawa z 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Rozwiązano wówczas na mocy tej ustawy  Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego,  a wszelkie sprawy związane z policją polityczną przesunięto do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Terenowe jednostki Służby Bezpieczeństwa organizacyjnie zostały włączone do struktur wojewódzkich i powiatowych komend Milicji Obywatelskiej. Na czele każdej komendy stał komendant, a jego pierwszym zastępcą był zastępca ds. bezpieczeństwa. W komendach powiatowych i miejskich MO utworzone zostały referaty ds. bezpieczeństwa kierowane przez zastępców komendantów ds. bezpieczeństwa KP MO bądź KM MO. W 1967 r. KP MO w Przemyślu przemianowano na Komendę Miejską i Powiatową MO. Pion służby bezpieczeństwa został w tym okresie znacząco uszczuplony personalnie.  W latach sześćdziesiątych jednak ponownie nastąpił powolny wzrost liczby etatów w SB, co miało też związek z intensyfikacją działań operacyjnych wymierzonych w Kościół katolicki oraz w środowiska opozycyjne.
  Data publikacji: 17-05-2019 15:41
 • Karol Fischer – nauczyciel i polityk

  Brak opisu obrazka
  aut. Tomasz Pudłocki, „Nasz Przemyśl”, październik 2010 (Nr 73) Zbliżające się wybory samorządowe i nadzwyczajna wręcz aktywność niektórych kandydatów na radnych miejskich zmusza poniekąd do przedstawienia postaci, która w przedwojennym Przemyślu pełniła niebagatelną rolę. Karol Fischer – nauczyciel, inspektor szkolny, a w końcu radny jest przykładem człowieka, który na stanowisko jednego z włodarzy miasta zasłużył sobie swoją długoletnią, ciężką pracą. Takich trafnych wyborów pozostaje mi życzyć i współczesnym mieszkańcom miasta.   
  Data publikacji: 10-05-2019 11:39
 • Kierownictwo przemyskiej bezpieki

  Brak opisu obrazka
  aut. Dariusz Iwaneczko, „Nasz Przemyśl”, sierpień 2010 (Nr 70) W 1948 roku w Polsce zdominowanej przez komunistyczną Polską Partię Robotniczą nastąpiły istotne zmiany polityczne, które rozpoczęły proces monopolizowania systemu władzy. Zakończono zasadniczą część procesu, który doprowadził do rozbicia podziemia antykomunistycznego, doprowadzono do marginalizacji, a następnie faktycznego wcielenia Polskiej Partii Socjalistycznej i utworzenia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której prym wiedli komuniści ściśle podporządkowani Moskwie. Wreszcie rozprawiono się z jedyną legalnie działającą partią opozycyjną Polskim Stronnictwem Ludowym. Komuniści mogli zatem przystąpić do działań, które miały na celu zuniformizowanie ustroju i życia społecznego ze standardami sowieckimi. Ostrze tzw. walki klasowej zostało tym razem skierowane przeciwko polskiej wsi, którą zamierzano skolektywizować oraz przeciwko Kościołowi katolickiemu. Nowe wyzwania warunkowały.
  Data publikacji: 16-04-2019 15:44
 • ADAM REMISZEWSKI – ostatni starosta przemyski II Rzeczypospolitej

  Brak opisu obrazka
  aut. Tomasz Pudłocki, „Nasz Przemyśl”, wrzesień 2010 (Nr 72) Obchodzona przez nas każdego roku tragiczna rocznica wybuchu II wojny światowej odbiła swoje piętno nie tylko na losach państwa polskiego, ale nade wszystko na życiu pokolenia, któremu przyszło ją przeżyć. Nierzadko – jak w przypadku Adama Remiszewskiego – pełniona funkcja publiczna spowodowała, że najeźdźcy niemiecki i radziecki niemal od razu przyczynili się do fizycznej eliminacji wybijających się przedstawicieli elity intelektualnej i urzędniczej.
  Data publikacji: 02-04-2019 09:42
 • Przemyskie dzielnice i ich tajemnice (46) Stare Miasto cz. 14

  Brak opisu obrazka
  aut. Dariusz Hop, „Nasz Przemyśl”, czerwiec 2009 (Nr 57)   Po opisaniu w poprzednim odcinku placu przed Urzędem Miejskim, zajętego dawniej w części przez nieistniejącą zabudowę zachodniej pierzei Rynku, jak również samej siedziby władz miasta, czas na przedstawienie losów najważniejszego placu Przemyśla oraz stojącej przy nim pierzei północnej.
  Data publikacji: 10-01-2019 15:53
 • Z notatek przewodnika. Przemyskie Nekropolie. IRENA BENSCHÓWNA.

  Brak opisu obrazka
  aut. Piotr Michalski, „Nasz Przemyśl”, grudzień 2018 (Nr 170) Okazją do przypomnienia postaci sanitariuszki, legionistki Ireny Benschówny, bohaterskiej obrończyni Przemyśla w czasie walk polsko – ukraińskich toczących się w listopadzie i grudniu 1918r. jest przypadająca w tym roku setna rocznica jej śmierci w bitwie pod Niżankowicami, a także 90 rocznica budowy i poświęcenia pomnika nagrobnego ufundowanego przez działający w Przemyślu Związek Polek.
  Data publikacji: 13-12-2018 10:51
 • W cieniu Marszałka Piłsudskiego Mieczysław i Bolesław Ziemiańscy – ojciec i syn. (cz. III)

  Brak opisu obrazka
  aut. Jan Krzysztof Mudryk - Wiślicki, „Nasz Przemyśl”, czerwiec 2009 (Nr 57) ZIEMIAŃSKI – W OKU WYWIADÓW  Bardzo szczegółowy opis relacji polsko-rumuńskich  w czasie II wojny światowej zamieścili w kilku publikacjach prof. dr Tadeusz Dubicki, wcześniej dr Leonidas A. B. Kliszewicz. Zagadnienia udziału Rumunów w pomocy Polakom, Rządowi RP i jego rożnym placówkom znalazły swoje odbicie m.in. w pracy T. Dubickiego wydanej w 2000 roku pt. „Bazy wojskowej łączności zagranicznej ZWZ – AK w latach 1939-1945”. W niej przedstawiony został obraz ogromu wysiłku polskich służb konsularnych, wojskowych, politycznych, w tym wywiadowczej pracy przemyślanina kpt. Bolesława Z. Ziemiańskiego.
  Data publikacji: 20-11-2018 15:34
 • W 90-tą rocznicę walk o Przemyśl w 1918 roku (część II) „PRZEMYSKIE ORLĘTA” obrońcy polskiego Przemyśla

  01-	Grupa uczniów Gimnazjum na Zasaniu – obrońców Przemyśla, pierwszy od lewej stoi Marian Schultz, fot. ze zbiorów prywatnych M. Dumy.
  aut. Jacek Błoński, „Nasz Przemyśl”, grudzień 2008 (Nr 51) W dniu 11 listopada rozpoczął się ostateczny bój o Przemyśl, w którym istotną rolę odegrali żołnierze „kompanii studenckiej”. W jej skład wchodzili uczniowie przemyskich szkół, w tym głównie Gimnazjum Polskiego  na Zasaniu, Krajowej Szkoły Kupieckiej oraz Gimnazjum Polskiego nr 1.
  Data publikacji: 13-12-2017 15:20
 • Przemyskie epizody listopada wolności.

  Brak opisu obrazka
   aut. Lucjan Fac, listopad 2004. L istopad jak zwykle skłania nas do refleksji historycznej, którą najczęściej wywołuje Święto Niepodległości oraz, chociaż coraz rzadziej Powstanie Listopadowe. Ten polski miesiąc, jak to określił Wyspiański ustami Wielkiego Księcia Konstantego Pawłowicza  w „Warszawiance”, ma w swojej historii każde polskie miasto, każda wieś. W naszym przypadku wydarzenia listopadowe związane były z lwowskimi potwierdzając odwieczny związek pomiędzy tymi miastami. Á propos, trudno nie zgodzić się z tak często powtarzanym przez starsze pokolenie powiedzeniem, że Przemyśl bez Lwowa, jest jak księżyc, który wypadł z orbity Ziemi.
  Data publikacji: 11-01-2016 12:18
Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22532996
w tym miesiącu: 218385
dzisiaj: 15186