Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Hojni przemyślanie

25 991,18 tysiące złotych udało się zebrać w czasie tegorocznej kwesty na Cmentarzach w Przemyślu w ciągu dwóch dni. Pieniądze te zostaną przeznaczone na renowacje zabytkowych grobowców na jednej z najstarszych nekropolii w Polsce. 

Jak co roku jesteśmy wzruszeni otwartymi sercami hojnością ludzi odwiedzających cmentarz. Każda kwota była ważna, zarówno ten wdowi grosik, sierocy grosik jak i duże nominały wpłynęły na wynik ostateczny - mówi Prezydent Miasta. Te pieniądze pozwolą nam wyremontować kolejne grobowce – dodaje.

Tradycja kwestowania przed przemyskimi cmentarzami sięga 1978 roku, kiedy to przy Towarzystwie Przyjaciół Przemyśla i Regionu powstała sekcja Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami Przemyskimi, któremu przewodniczył sędzia Antoni Rachwał

Jak co roku wzięło w niej udział kilkudziesięciu kwestarzy. Do tej pory z zebranych datków odnowiono ponad 40 nagrobków za łączną kwotę około 130 tysięcy złotych.

 

 

Wersja XML