Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 
W piątek 26 sierpnia o godz. 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie z Willi Ernstem, szefem firmy Biohaus  z partnerskiego miasta Paderborn.

Firma Biohaus specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji systemów paneli fotowoltaicznych przetwarzających światło słoneczne na energię elektryczną. Podczas spotkania zaprezentowane zostały założenia do projektu utworzenia w Przemyślu, centrum informacyjnego o możliwościach wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (SolarInfoZentrum).
Za pośrednictwem miasta Paderborn, wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu, został złożony w niemieckim funduszu DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). We wniosku tym firma Biohaus występuje jako partner techniczny projektu.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Ryszard Lewandowski, przedstawiciele Rady Miejskiej w Przemyslu, przedstawiciele spółek miejskich oraz osoby zainteresowane możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a szczególnie energii słonecznej.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML