Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kochasz dzieci nie pal śmieci

Niemal jak co roku, wraz ze spadkami temperatur i rozpoczęciem sezonu grzewczego, obserwujemy w naszym mieście raptowny wzrost zanieczyszczeń powietrza, co potwierdzają badania monitoringowe prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest spalanie w domowych piecach i przydomowych kotłowniach węgla kiepskiej jakości, głównie miału i mułu węglowego. Ale jeszcze gorsze skutki przynosi spalanie w domowych paleniskach śmieci i odpadów: plastikowych opakowań, odpadów gumowych, tworzyw sztucznych, płyt wiórowych, ścinków gumy, skóry i tkanin, itd.

Paląc śmieci nie tylko zanieczyszczamy powietrze i glebę, ale i niszczymy cenne surowce, które mogą zostać poddane recyklingowi.
Niestety, spalanie śmieci to dosyć częsta praktyka, za którą stoją z jednej strony mentalność i przyzwyczajenie, głównie starszych mieszkańców miasta – „bo tak robiło się od zawsze”, jak i fałszywie pojmowana oszczędność, bo wywóz śmieci jest droższy i bardziej kłopotliwy niż ich spalenie, a poza tym węgiel kosztuje a śmieci są darmowe.

Wiecej na temat akcji na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu
http://www.mpec.przemysl.pl/?kochasz-dzieci-nie-pal-smieci,287

Patronat honorowy nad  akcją objął Prezydent Miasta Przemyśla.

 

 

Wersja XML