Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyślanie, którzy odeszli w tym roku:

Bogusław Bobusia – wieloletni Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu;

Edward Cyrano – Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 „Warneńczyka”;

Stanisław Czekanowski – długoletni pracownik Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”;

Bogusława Fijałkowska – Dyrektor Gimnazjum nr 2 im Św. Królowej Jadwigi w Przemyślu;

Artur Konowalik –funkcjonariusz Straży miejskiej w Przemyślu;

Zdzisław Marek – długoletni Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu, były pracownik Urzędu Miejskiego w Przemyślu;

Józef Olech – Dyrektor Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Przemyślu, członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;

Jan Pisz – Członek Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Przemyślu;

Zofia Rutkowska – Członek Rady Federacji Rodzin Katyńskich;

Wersja XML