Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WIZYTA ZE SZWECJI

  Na zaproszenie Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemyślu będzie gościć 2 lutego br. w naszym mieście reprezentacja środowiska biznesu i opieki charytatywnej ze Szwecji.

   Delegacja weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przy współudziale Prezydenta Miasta Przemyśla, dotyczącym wymiany doświadczeń oraz ewentualnego nawiązania współpracy we zakresie niesienia pomocy potrzebującym. Rozmowy rozpoczną się o godzinie 9.00, („mała sala” UM), a wezmą w nich udział także Wicestarosta Powiatu Przemyskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA

Wersja XML