Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ODSŁANIANIE KOPCA

    Kończą się prace w otoczeniu Kopca Tatarskiego polegające na wycince drzew i porządkowaniu zieleni, które mają na celu odsłonięcie tego charakterystycznego dla Przemyśla miejsca.

    Trwająca wycinka to II etap prac rozpoczętych na początku 2004 roku. Wspólnie z Konserwatorem Zabytków ustalono, że w dalszym ciągu istnieje potrzeba usunięcia części drzew, co pozwoli na uporządkowanie terenu, częściowe odsłonięcie Kopca Tatarskiego i przywrócenie osi widokowych.
  Wycinką objętych jest 57 drzew, a zgodę na jej przeprowadzenie wydał także Konserwator Zabytków. Warto dodać, że podobnie jak w poprzednim roku decyzją Prezydenta Miasta pozyskane w ten sposób drewno przekazane zostało najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu Przemyśla, wg listy przygotowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
   Prace objęły również teren ciągnący się od Kopca Tatarskiego do placu widokowego pod Krzyżem Zawierzenia – wycięte zostały krzewy i samosiewy, przez co odsłonięta została panorama miasta, a także część wału fortecznego.

WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA
fot. Grzegorz Karnas

Wersja XML