Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochotnicy posprzątali cmentarz.

Deszczowa pogoda nie przeszkodziła uczestnikom akcji w oczyszczeniu i oznakowaniu cmentarza usytuowanego na jednym z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Przemyśl, czyli Fortu VI Helicha (Iwanowa Góra). W większości byli to członkowie stowarzyszeń tj.: Stowarzyszenie ​3 Historycznego ​Galicyjskiego​ Pułk Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego, Przemyskie ​Stowarzyszenie ​Rekonstrukcji Historycznej "X.D.O.K.", Jednostka Strzelecka 2030 Związek Strzelecki „Strzelec” O.S.W. W działaniach na cmentarzu brali również udział pracownicy Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl oraz osoby prywatne.

Grupa składająca się z 12 osób wykarczowała z chwastów i krzewów teren, na którym znajdują się mogiły żołnierzy poległych podczas walk Wielkiej Wojny w okolicach Przemyśla. Uczestnicy akcji, na terenie cmentarza wykonali ogrodzenie z drzewa​. Na środku cmentarza został zamontowany krzyż z odlewu betonowego, który  wykonał jeden z uczestników akcji. Działanie na cmentarzu zakończono ogniskiem rozpalonym na pobliskim forcie z pieczoną kiełbasą.

 

 

W najbliższych dniach planujemy na terenie cmentarza zamontować  tabliczkę informującą, a w dalszej przyszłości wykonać trwalsze ogrodzenie drewniane. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział oraz pełne zaangażowanie.

Wersja XML