Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„MANHATTAN” JUŻ NIE FUNKCJONUJE

    Tylko do 31 grudnia 2004r. funkcjonowało targowisko na Placu Rybim w Przemyślu zwane popularnie „Manhattanem”. Po wielokrotnym przedłużaniu pozwoleń na handel w tym miejscu ostatecznie zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego musiała ona zostać zakończona.

   Już od kwietnia 2004r. handlujący w tym miejscu kilkakrotnie informowani byli o ostatecznym zakończeniu funkcjonowania targowiska i o możliwości przeniesienia działalności w inne miejsca – m.in. na „Zielony Rynek”. Część osób skorzystała z tej oferty.
   W najbliższych dniach dojdzie do demontażu stojących jeszcze budek, a opróżniona część Placu Rybiego zostanie przeznaczona na poszerzenie istniejącego tam parkingu. Pozwoli to na utworzenie ok. 40 nowych miejsc parkingowych.

WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA

Wersja XML