Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PIERWSZY DYŻUR KONSULA UKRAINY

    23 lutego br. swój pierwszy dyżur w Przemyślu pełnił Konsul Generalny Ukrainy
w Lublinie Iwan Hrycak. Konsul wraz z Wicekonsulem Ukrainy Lilią Furtus przyjmowali interesantów w budynku Urzędu Miejskiego. Kolejne  dwa dyżury będą się odbywać w 3 środę miesiąca również w budynku przemyskiego Magistratu. W zależności od zainteresowania i ilości spraw będą one kontynuowane w tym samym terminie.

Zainteresowanie pierwszym dyżurem było bardzo duże, a większość problemów zgłaszanych Konsulowi w jego trakcie dotyczyła trudności związanych z przekraczaniem granicy polsko-ukraińskiej i utrudnień na jakie napotykają na niej przedsiębiorcy prowadzący interesy na Ukrainie. Ukraiński dyplomata spotkał się również w Przemyślu z Dyrektorem Izby Celnej Markiem Kachaniakiem oraz Dowódcą Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej gen. Henrykiem Majchrzakiem. Omawiano również sprawy związane
z narastającym ruchem granicznym i potrzebą powstania nowych przejść granicznych.

W trakcie comiesięcznych dyżurów załatwiane mogą być wszelkie sprawy konsularne poza sprawami wizowymi – ze względów technicznych. Wszystkie pozostałe można również zgłaszać pomiędzy dyżurami w Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Przemyślu Wojciechowi Inglotowi.

Dane teleadresowe Konsulatu Honorowego w Przemyślu:

ul. Lwowska 154
37-705 Przemyśl

tel. 16 678 01 06
fax 16 678 01 07

  

Wersja XML