Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

9 października br. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej odbyło się sprawozdawczo-wyborcze XXVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Prezydent Miasta Robert Choma ponownie został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia.

Przewodniczącym Stowarzyszenia na kolejna kadencję został wybrany w tajnym głosowaniu Kazimierz Barczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, wybrano także  19-osobowy Zarząd i 7 osobową Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. W pierwszej, uroczystej części odbyła się Konferencja pt. „Polityka społeczna, prorodzinna i senioralna" z udziałem Władysława Kosiniak-Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Brak opisu obrazka

Wersja XML