Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POLSKO-UKRAIŃSKIE SEMINARIUM W „GROMADZIE”

   Około 100 osób wzięło udział 18 marca br. w organizowanej przez Instytut „Mosty na Wschód”, Urząd Miejski w Przemyślu, Regionalną Izbę Gospodarczą oraz Telewizję Polską S.A. Oddział w Rzeszowie Konferencji pn. „Polska – Ukraina – nowe wyzwania. Współpraca transgraniczna na pograniczu Unii Europejskiej”. Jej uczestnikami byli przedstawiciele władz samorządowych oraz rządowych, instytucji i przedsiębiorstw z obu stron granicy.

   Otwarcia konferencji dokonał Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Punktem wyjścia spotkania i dyskusji była prezentacja Dyrektora Instytutu „Mosty na Wschód” Jana Piekło „Doświadczenia polskie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego” i jego refleksje z pobytu na Ukrainie jako obserwatora w trakcie „pomarańczowej rewolucji”. Równie interesujące były wystąpienia Jacka Szarka – Dyrektora programowego Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Rzeszowie oraz Tarasa Woźniaka – Redaktora Naczelnego i wydawcy pisma internetowego „Ji”.
   W trakcie pierwszej debaty panelowej dyskutowano o możliwościach i przeszkodach we współpracy samorządów Polski i Ukrainy. Odbywające się w drugiej części spotkania panele poświęcone były roli mediów w stosunkach polsko - ukraińskich oraz rozwojowi gospodarczemu po obu stronach granicy. W dyskusji wskazywano m.in. na problemy proceduralne przy przekraczaniu granicy, prawne i podatkowe utrudnienia na jakie napotykają handlujący z Ukrainą i możliwości ułatwiania wymiany gospodarczej.
Ważnym wydarzeniem mającym miejsce w trakcie Konferencji było spotkanie osób, które postanowiły zawiązać nowe stowarzyszenie Inicjatywa Polsko – Ukraińska. Jej uczestnicy wyznaczyli sobie już zadania związane z rozpoczęciem spotkań i szkoleń branżowych dla strony ukraińskiej.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Wersja XML