Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„JUNIOR” - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

   Program „JUNIOR” jest skierowany do niepełnosprawnych młodych osób mających status absolwenta. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu realizuje ten program od 2003 roku. Od początku funkcjonowania programu na staż zostało skierowanych 13 osób niepełnosprawnych.

W bieżącym roku Prezydent Miasta Robert Choma podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na kwotę 164 tys. zł. Pieniądze te pozwolą na dalszą realizację tego programu. W wyniku tego do pracodawców z terenu miasta i powiatu na staż zostanie skierowanych - na okres 11 miesięcy - 17 młodych osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawny stażysta otrzyma, oprócz stypendium wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy, świadczenie na rehabilitację zawodową z pieniędzy PFRON. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego zależeć będzie od stopnia niepełnosprawności. Pracodawca przyjmujący stażystę otrzyma zaś premię z tytułu odbycia stażu przez osoby bezrobotne.
  Na dzień 28 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu zarejestrowanych było 338 osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie 12 396 osób bezrobotnych, co stanowi 2,7% ogółu.
Warto podkreślić iż Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu jako jeden z nielicznych od 3 lat aktywnie realizuje założenia programu „JUNIOR” stale zwiększając liczbę młodych absolwentów kierowanych na staż.

RAFAŁ PORADA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Wersja XML