Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” rozpoczął działalność.

Prezydent Miasta Przemyśla  informuje, że w dniu 22.09.br. rozpoczął działalność Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”  prowadzony przez  „Caritas”  Archidiecezji Przemyskiej przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki 5.

Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” stało się możliwe po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020 oraz środków finansowych  własnych Gminy Miejskiej Przemyśl.

Działalność Domu Dziennego Pobytu polegać będzie na zapewnieniu wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z różnych form aktywności adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Dom przeznaczony jest dla 30 osób (mieszkańców Miasta Przemyśla), którym będzie zapewniać (bezpłatnie) co najmniej 8 – godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

 

Wersja XML