Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do współpracy podmioty prowadzące zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży

Gdzie uczniowie mogą trenować np.  judo, gdzie znajdą warsztaty teatralne, robotykę czy pouczą się języka angielskiego? Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się z katalogu, który już od października znajdzie się na stronie Urzędu Miasta Przemyśla. Wszystko w jednym miejscu i stale aktualizowane !

Z katalogiem zajęć dodatkowych poznamy nie tylko ich różne rodzaje, ale także dowiemy się, w których miejscach się odbywają. Katalog zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych będzie stanowił zbiór informacji na temat zarówno publicznej, jak i prywatnej oferty edukacyjnej kierowanej do dzieci i młodzieży na terenie Miasta Przemyśla.

Katalog ma wspierać rodziców i dzieci w sprawnym przeszukiwaniu oferty edukacyjnej, tak aby mogli być pewni, że wybierają propozycję najbliższą własnym potrzebom oraz potrzebom swoich dzieci.

Katalog w przejrzysty sposób będzie informował o szczegółach zajęć. Znajdziemy w nim:

Katalog będzie na bieżąco aktualizowany.

Zapraszam podmioty prowadzące zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży do przedstawienia swojej oferty, celem umieszczenia jej na stronie Urzędu.

Informację proszę przesyłać na adres email: według załączonej tabeli (XLSXzajęcia pozaszkolne.xlsx).

Wersja XML