Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel Prezydenta Miasta w/s materiałów wyborczych.

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Komitetów Wyborczych, Kandydaci do Sejmu i Senatu,

W związku z kampanią wyborczą do wyborów parlamentarnych, które odbędą się 25 października br. i eksponowaniem materiałów wyborczych w miejscach publicznych (np. na latarniach, słupach ogłoszeniowych, płotach) zwracam się z apelem do Komitetów Wyborczych oraz wszystkich kandydatów do Sejmu i Senatu, by umieszczanie materiałów wyborczych odbywało się przy pełnym poszanowaniu obowiązujących aktów prawnych oraz przede wszystkim estetyki przestrzeni publicznych w Przemyślu – zarówno terenów centrum miasta, jak i wszystkich jego dzielnic.

Jednocześnie apeluję, by Komitety i Kandydaci prowadzili stały nadzór nad materiałami wyborczymi i na bieżąco usuwali lub naprawiali uszkodzone materiały – szczególnie w rejonach, w których mogą powodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi (np. przy chodnikach i ulicach).

Jestem głęboko przekonany, że Państwo, jako nasi przyszli reprezentanci w Sejmie i Senacie, będziecie prowadzić kampanię wyborczą z poszanowaniem interesów Mieszkańców Przemyśla.

Z poważaniem

Robert Choma

Prezydent Miasta Przemyśla

Wersja XML