Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory parlamentarne 2015 – kalendarz wyborczy.

Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 25 października 2015 r. Głosować będzie można w lokalach wyborczych w godz. od 7 do 21.  

do 25 września

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

do 2 października

zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do 4 października

od 4 do 11 października

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę̨ wojskową oraz pełniących służbę̨ w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę̨ wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę̨ w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają̨ służbę̨

do 10 października

zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od 10 do 23 października, do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 15 października

podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów

do 16 października

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 20 października

do 22 października

23 października, o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

25 października, godz. 7:00–21:00

Głosowanie

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW W ZAKŁADCE

WYBORY PARLAMENTARNE  2015  INFORMACJE

 

 

Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta

Wersja XML