Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejna inwestycja z Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok zakończona.

16 września br. odbyła się uroczystość otwarcia salki do gimnastyki korekcyjnej zrealizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok. W imieniu Prezydenta Miasta przecięcia wstęgi dokonał jego Zastępca Janusz Hamryszczak wraz z Dyrektorem placówki Andrzejem Beresteckim oraz przedstawicielami nadzorującego inwestycję Wydziału Rozwoju, Inwestycji Funduszy Zewnętrznych.

To kolejna inwestycja zrealizowana w ramach zwycięskiego, ubiegłorocznego projektu Budżetu Obywatelskiego pn. pn. „Nowoczesna placówka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - wizytówką Miasta”. Przedsięwzięcie polegało na przebudowie byłej kotłowni z zapleczem w budynku SOSW Nr 1 przy ul. Dworskiego 104 na salę gimnastyki korekcyjnej z zapleczem sanitarno-szatniowym.

 

 

Całkowita wartość zadania łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonawstwem i nadzorem inwestorskim wyniosła - 288 834,79 zł. Roboty budowlane wykonane zostały w okresie 10.06. 2015 r. – 24.08.2015 r. Wykonawcą robót był Usługowy Zakład Murarsko-Malarski Zbigniew Antosyk z Buszkowic. Nadzór inwestorski sprawowało BIURO INŻYNIERSKIE-BUDOWNICTWO MADERA Jerzy Madera z Przemyśla. Dokumentację projektową wykonał BIPROKON BIURO PROJEKTÓW KONSTRUKCYJNYCH mgr inż. Agnieszka Szychulska z Ostrowa.   

Wersja XML