Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie z akcji kurierskiej.

11 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się szkolenie z zakresu akcji kurierskiej. Szkolenie dla przedstawicieli urzędu przeprowadził przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z podstawami prawnymi, procedurami oraz zadaniami osób funkcyjnych biorących udział w przeprowadzeniu Akcji Kurierskiej od momentu otrzymania sygnału ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do chwili dostarczenia karty powołania żołnierzowi rezerwy lub osobie, na którą zostały nałożone świadczenia osobiste lub rzeczowe na rzecz obrony.

Podczas szkolenia szczególną uwagę zwrócono na rolę i miejsce organów administracji publicznej w dostarczaniu kart powołania do czynnej służby wojskowej oraz przedsięwzięcia organów administracji publicznej wynikające z organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej.

 

 

AKCJA KURIERSKA

Akcja kurierska jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej ( w tym urzędy gmin) system doręczania dokumentów powołania adresatom, którymi są najczęściej żołnierze rezerwy lub osoby, na których nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony (np. przedsiębiorcy posiadający decyzje o przeznaczeniu do wykonania określonych świadczeń w razie mobilizacji lub w czasie wojny). Celem uruchomienia akcji kurierskiej jest więc sprawne i możliwie szybkie przekazanie dokumentów powołania do konkretnego adresata (żołnierza).

Wersja XML