Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Pracy zaprasza bezrobotnych na kursy prawa jazdy.

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

zaprasza osoby do 30 roku życia na szkolenia

w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (I)” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

w zakresach:

Kurs prawa jazdy kat. C, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kat. C.
Kurs prawa jazdy kat. D, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kat. D (po kat. B).
Kurs prawa jazdy kat. D, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kat. D (po kat. B i C).

 

Zapraszamy do zapoznania się z planem szkoleń www.pup.przemysl.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl, pokój nr 13.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 6760919.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA TRWA DO 18 WRZEŚNIA 2015r.

Wersja XML