Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Szóstego maja Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu Pani Iwona Kurcz-Krawiec z upoważnienia Prezydenta Miasta Roberta Chomy, podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie,

    która dotyczy dofinansowania dwóch projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Głównym celem programu jest: ”budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”. Natomiast celem szczegółowym programu jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. Wspomniane cele są realizowane poprzez trzy priorytety:
1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,
2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
3. Pomoc techniczna.
Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich jest programem “monofunduszowym”, a jego wszystkie działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 


RAFAŁ PORADA 
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 

Wersja XML