Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokąd zmierza marketing w dobie cyfryzacji? - Weź udział w konferencji.

Naukowcy i praktycy podyskutują w Krasiczynie na temat kierunków rozwoju marketingu w warunkach digitalizacji mediów i procesów rynkowych. W dniach 14-15 września 2015 r. w obiektach Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie odbędzie się konferencja z serii KONSUMENT A RYNEK pn. „Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych”. Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Marketingu i Przedsiębiorczości przy Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej. Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśl oraz Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas konferencji prowadzona będzie dyskusja naukowa na temat kierunków rozwoju marketingu, zmian w zachowaniach współczesnych konsumentów oraz wyzwań dotyczących komunikacji pomiędzy firmami a ich klientami w warunkach cyfryzacji mediów. Obrady rozpoczną się w poniedziałek, 14. września o godz. 9:00
i we wtorek o godz. 9:30. W konferencji weźmie udział ok. 70 gości, reprezentujących ponad 30 ośrodków naukowych i instytucji. 

Ważnym punktem programu konferencji będzie debata z przedstawicielami praktyki gospodarczej nt. „Cyfryzacja i jej wpływ na rozwój biznesu”, która odbędzie się
w siedzibie Prezydenta Miasta Przemyśla 14. września o godz. 15:00. Wezmą w niej udział przedstawiciele miasta, władz Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka oraz reprezentanci podmiotów gospodarczych należących do Klastra IT.

Szczegółowy zakres tematyczny, program oraz inne informacje dotyczące przedsięwzięcia, dostępne są na stronie www.kar.edu.pl

DOKĄD ZMIERZA MARKETING W DOBIE CYFRYZACJI?

Wersja XML