Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STUDENCI DZIENNIKARSTWA Z WIZYTA W PRZEMYŚLU

   W dniu 1 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie ze studentami dziennikarstwa z Lipska i Opola. Przybyłych na spotkanie powitali Zastępcy Prezydenta Przemyśla Wiesław Jurkiewicz, oraz Ryszard Lewandowski.   Pierwszym punktem spotkania była prezentacja historii miasta, a także tego co wiąże się z obecnie prowadzoną polityką, oraz mniejszościami narodowymi zamieszkującymi na terenie miasta. 
Drugą cześć spotkania zdominowały pytania do przedstawicieli samorządu dotyczyły między innymi, obecnych relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami, po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Pytania dotyczyły również sytuacji i współpracy gospodarczej, oraz współpracy na płaszczyźnie kulturalnej. 
Po spotkaniu goście udali się na zwiedzanie miasta, w programie pobytu mają również wyjazd do Lwowa na Ukrainie.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja XML