Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Kongres Samorządów Terytorialnych RP Obrona Terytorialna Kraju.

Prezydent Miasta Robert Choma wziął udział w I Kongresie Samorządów Terytorialnych RP Obrona Terytorialna Kraju obywającym się 2 września w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Muzeum Armii Krajowej.

I Kongres Samorządów Terytorialnych RP Obrona Terytorialna Kraju to inicjatywa skierowana do wszystkich gmin, powiatów i województw w Polsce, federacji organizacji proobronnych i innych organizacji pozarządowych zaangażowanych w sprawy obronne kraju w celu zainicjowania debaty na temat roli wspólnot samorządowych w Obronie Terytorialnej Kraju od 1 stycznia 2016 r. Prawie 2500 gmin i 350 powiatów oraz 16 województw to struktury samorządowe wspólnot mieszkańców, które są naturalnym partnerem dla Prezydenta RP, Rządu i Wojska Polskiego w przygotowaniu struktur Obrony Terytorialnej Kraju. Dlatego tak ważne jest wypracowanie zasad i metod współpracy Wojska Polskiego z samorządami oraz mechanizmów finansowania, systemów szkolenia, uzbrojenia i wyposażenia jednostek OTK.

Prezydent Robert Choma wraz z innymi przedstawicielami ogólnopolskich i regionalnych związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego wziął udział w panelu dyskusyjnym Rola wspólnot samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich w Obronie Terytorialnej Kraju. 

 

 

Wersja XML