Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trzy dni zabawy podczas Wincentiady 2015.

Tegoroczne Dni Patrona Miasta Świętego Wincentego trwały aż trzy dni (28-30 sierpnia) i były wypełnione wydarzeniami, wśród których każdy znalazł coś ciekawego dla siebie.

Piątkowe popołudnie rozpoczęło spotkanie autorskie z prof. dr hab. Jolantą Kamińską – Kwak i prezentacja jej książki  „Powojenny Przemyśl 1944 – 1956” wydanej przez PCKiN ZAMEK  i Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wieczorem O. Mariusz Wójtowicz oraz Zespół Twoje Niebo zaprosił mieszkańców do kościoła Franciszkanów na koncert psalmów. Pierwszy dzień Wincentiady przemyślanie spędzili tłumnie na Rynku, gdzie wystąpił zespół Lemon.

Ważnym wydarzeniem drugiego dnia święta było wręczenie nowego wyróżnienia naszego miasta - medali Zasłużony dla Miasta Przemyśla. Na uroczystości odbywającej się w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego otrzymali je:

- Renata Nowakowska – za całokształt działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury, pracę na rzecz rozwoju Samorządu Przemyskiego oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez swoje wieloletnie dokonania;

- Dorota Pantuła – Ferlejko – za wielki sukces artystyczny i pedagogiczny związany z prowadzeniem Zespołu Tanecznego KORALIK oraz rozsławianie Przemyśla w wielu krajach Europy;

- Bogusława Pieczyńska – za wieloletnią i wielopłaszczyznową działalność społeczną na rzecz miasta oraz przemyskich stowarzyszeń;

- Lucyna Rudawska – za całokształt 35-letniej działalności w upowszechnianiu kultury, zwłaszcza regionalnego folkloru, rozbudzanie artystycznych pasji i otwartości wśród młodzieży oraz promocję Przemyśla w kraju i na świecie;

- Jan Hołówka - za szczególne zasługi na rzecz rozwoju profilaktyki onkologicznej wśród mieszkańców Przemyśla;

- Ksiądz Artur Janiec – za działania na rzecz społeczności Przemyśla, zwłaszcza dzieci, osób starszych, ubogich i bezrobotnych i budowanie poprzez swoje dokonania pozytywnego wizerunku miasta;

- Ryszard Jóźwik – za wieloletnia pracę w zakresie turystyki i krajoznawstwa i kształtowanie wśród kilku pokoleń poczucia dumy z naszego miasta;

- Stanisław Kusiński – za aktywną działalność opozycyjną o zasięgu lokalnym i krajowym, zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz organizowanie znaczącej pomocy dla placówek oświatowo – wychowawczych w Przemyślu;

- Henryk Worobiec – za  kultywowanie tradycji fajkarskiej w Przemyślu, propagowanie i rozwijanie rzemiosła fajkarskiego i promocję miasta poprzez cenione na świecie fajki własnej produkcji.

Uroczystości towarzyszył koncert DuoKlavitarre  w wykonaniu Jolanty Ziemskiej (fortepian) i Macieja Ziemskiego (gitara). Sobotnie popołudnie i wieczór na Rynku również wypełnione też były muzyką. Na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” oraz Kapela Bałkańska, a następnie zespół THEKADENCJA.

 

 

W wieczornej scenerii swój spektakl przedstawił teatr uliczny „WIEŻA BABEL”.

W niedzielę odbyły się główne uroczystości Dni Patrona Miasta rozpoczęte Mszą Świętą w kościele oo. Franciszkanów w intencji Przemyśla i jego mieszkańców. Po wystawieniu relikwii Św. Wincentego ulicami miasta ruszyła procesja.

 

 

Cały dzień uczestnikom Wincentiady towarzyszył Jarmark Świętego Wincentego na przemyskim Rynku, a podczas niego kiermasz rozmaitości, konkursy, działania animacyjno – plastyczne, zabawy i wiele innych atrakcji. Po koncercie Magdy Anioł, po raz kolejny Przemyśl stał się sceną Finału prowadzonej przez Caritas akcji Tornister Pełen Uśmiechów. Dzięki 8 tysięcy uczniów z najuboższych rodzin otrzymało plecaki wyposażone w szkolne wyprawki. Było to możliwe dzięki życzliwości wielu ludzi, często anonimowych, którzy poparli akcję. Wśród fundatorów znalazły się także takie osobistości jak Ojciec święty Franciszek czy Prezydent RP z małżonką. Była to VII edycja tej akcji w Polsce, czwarta w Przemyślu.
Na zakończenie Dni Patrona Miasta na scenie w przemyskim Rynku wystąpiła Anita Lipnicka.

 

 

zdjęcia: Jan Jarosz, Tomasz Beliński, Wojciech Hnatyk

 

Wersja XML