Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MODERNIZACJA ul. LWOWSKIEJ w PRZEMYŚLU

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl Projektu pn. „Modernizacja ulicy Lwowskiej w Przemyślu, w km od 0 + 000 do 0 + 500 – II etap”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, - w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych, linia budżetowa PL2002/000 – 580.03.05.  

– II etap” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, - w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych, linia budżetowa PL2002/000 – 580.03.05.

Spełniając zapisy umowy grantowej z dnia 31 listopada 2004 roku pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Współpracy Przygranicznej Phare a Inwestorem – Gminą Miejską Przemyśl, do dnia 31 lipca br. planuje się wykonać następujące elementy wchodzące w skład rzeczowy projektu:

- kanalizacja deszczowa,
- oświetlenie drogowe
- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie 
   warstwy ścieralnej nawierzchni w na powierzchni 3 754 m2.

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia ruchu tranzytowego w kierunku Drogowego Przejścia Granicznego w Medyce oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze.

Wersja XML