Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TRASA PIESZA DOBREGO WOJAKA SZWEJKA PO PRZEMYŚLU

  W ramach 8. Wielkich Manewrów Szwejkowskich w Twierdzy Przemyśl (2-3 lipca) otwarty zostanie przemyski odcinek pieszego szlaku szwejkowskiego prowadzącego przez miejsca opisane w książce J. Haška. Zbiórka uczestników odbędzie się 2 lipca
o godzinie 10.00 przy Bramie Dobromilskiej przy ul. J. Słowackiego. 

Kolejne przystanki trasy pieszej „śladami Szwejka” po Przemyślu prowadzą od Bramy Dobromilskiej poprzez Bakończyce, a następnie ulice:, Leszczyńskiego, Smolki, Konarskiego, Mickiewicza, Mariacką, Bohaterów Getta, Rokitniańską, wreszcie Dworzec PKP, a zakończy się na Rynku Starego Miasta, gdzie stanąć ma niedługo figura Józefa Szwejka. Trasa jest wytyczona ściśle według chronologii przygód Dobrego Wojaka w Przemyślu.
Jej uruchomienie jest jednocześnie kolejną imprezą akcji PTTK Odział w Przemyślu „Stop! Przewodnik czeka”, a szlak jest oznakowany i ma kolor żółto-czarno-żółty.


WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Wersja XML