Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UTRUDNIENIA W KOMUNIKACJI

Urząd Miejski w Przemyślu uprzejmie informuje, że: w związku z organizacją VI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków  w dniu 1 lipca br. w godzinach od 10.40 – 12.30 nastąpi całkowite zamkniecie ruchu samochodowego w wymienionych poniżej częściach miasta Przemyśla:

- ul. Kościuszki
- most im. Orląt Przemyskich
- ul. 3 Maja 
- ul. Krasińskiego
- Plac Św. Floriana
- most im. Siwca
- Wyb. Wilsona
- ul. Boh. Getta
- ul. Wincentego Pola
- ul. Zana
- ul. Mickiewicza 
- ul. Jagiellońska
- ul. Kazimierza Wielkiego
- ul. Jana III Sobieskiego 
- ul. Krakowska

  Ponadto w tym samym czasie zablokowane zostaną drogi wyjazdowe z miasta. W związku z powyższym proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum udziału w ruchu drogowym na powyższych ulicach.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

Jan Jarosz
Wydział Kultury, Promocji i Współpracy 

Wersja XML