Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszeniu naboru kandydatów spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015r. – Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR”. 

W załączeniu ogłoszenie w sprawie naboru oraz formularz zgłoszeniowy.

PDFZarządzenie Nr 332/2015 Prezydent Miasta Przemyśla z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.
DOCXFormularz zgłoszenia - wersja WORD.docx

Wersja XML