Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO9 - Nowoczesna baza sportowa – integracją społeczności SOSW Nr 1 ze środowiskiem lokalnym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 nie posiada przy ul. Kopernika 14 odpowiedniej bazy sportowej, jak również w najbliższej okolicy nie ma nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego, ani sali sportowej do wykorzystania przez uczniów placówki i okolicznych mieszkańców. Budowa nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, siatkówki, badmintona i bocce oraz zagospodarowanie w małą architekturę ogrodową (ławeczki, altanka itp.) pozostałą część podwórka, a także remont salki gimnastycznej w niezbędnym zakresie pozwoli uczniom Ośrodka, jak również mieszkańcom okolicznych domów i osiedli rozwijać tężyznę fizyczną i kulturalnie spędzać czas. Wybudowana infrastruktura i wykorzystywana wspólnie z mieszkańcami i społecznością szkoły będzie miała również walor wychowawczy, integracyjny oraz będzie propagować zdrowy styl życia.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300 000,00 zł

Wersja XML