Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

FORTECZNA TRASA ROWEROWA

Przygotowany przez Urząd Miejski w Przemyślu pod koniec 2004 roku wniosek o dofinansowanie projektu  „Wytyczenie i oznakowanie fortecznej trasy rowerowej” uzyskał akceptację i pieniądze na jego realizację. Dofinansowanie ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach narodowego Programu dla Polski 2003, Funduszu Małych Projektów wstępnie określono na 7.741 Euro, co stanowi 75% wartości projektu – pozostałe 25% zainwestuje 6 gmin, które zadeklarowały w nim udział. 
   W ubiegłym tygodniu (23 czerwca br.) spotkali się w Urzędzie Miejskim w Przemyślu przedstawiciele Gmin: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica oraz Gminy Miejskiej Przemyśl, aby omówić szczegóły współpracy przy realizacji projektu, którego celem jest ożywienie i wzmocnienie możliwości ruchu turystycznego w rejonie przygranicznym 
w oparciu o pierścień fortów Twierdzy Przemyśl i łączącą te forty trasą rowerową. W ramach projektu przewidziano: 
- wytyczenie trasy rowerowej, określenie ilości i rodzaju tablic, a także ich wykonanie 
i zamontowanie przez profesjonalną firmę;
- opracowanie i wykonanie mapy trasy rowerowej wraz z opisem przebiegu trasy i czasu przejazdu, opisem charakterystycznych punktów oraz krótką informacją o fortach, również tych, które znajdują się po stronie ukraińskiej;
- zorganizowanie uroczystego otwarcia trasy i rajdu rowerowego, które przewidziano na przełom września i października 2005r.
Zagranicznym partnerem projektu jest Miasto Mościska na Ukrainie (na terenie jego działania znajduje się kilka obiektów fortecznych), a projekt zakłada przekazanie doświadczeń zebranych w trakcie tworzenia fortecznej trasy rowerowej po polskiej stronie i ich wykorzystanie przy podejmowaniu podobnych działań po stronie ukraińskiej.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA 
Wersja XML