Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NOWY NACZELNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Od 15 czerwca br. nowym Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu jestPan Jerzy Pięta. Po raz pierwszy wyboru na stanowisko kierownicze dokonano w drodze konkursu na podstawie jednolitych zasad i trybu naboru określonych zarządzeniem Prezydenta Miasta. Taki sposób obsadzania stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy jest jednym z zadań obligatoryjnych (zasada fachowości) akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, do udziału w której zgłoszone zostało miasto Przemyśl. Nowy Naczelnik ma 45 lat i jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Przez 22 lata pełnił służbę w Wojsku Polskim, gdzie dosłużył się stopnia majora.
Zgodnie ze wspomnianymi zasadami konkurs ogłoszony został przez Prezydenta Miasta 28 kwietnia br. w prasie, a postępowanie odbyło się dwuetapowo. W pierwszym etapie oceny kandydatów dokonała Komisja, która zapoznała się z informacjami nt. wykształcenia, dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatów, a także z koncepcją funkcjonowania Wydziału Zarządzania Kryzysowego prezentowaną osobiście przez nich. W drugim etapie Prezydent Miasta dokonał wyboru z dwóch przedstawionych przez Komisję kandydatur.

WITOLD WOŁCZYK
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
Wersja XML