Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POPARCIE NOT-U DLA STOKU NARCIARSKIEGO

Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Przemyślu poinformowała Prezydenta Miasta

o podjęciu przez Zarząd Rady uchwały w sprawie niedawnego pisma organizacji społecznych i gospodarczych dotyczącego budowy stoku narciarskiego. Ośmiu członków Zarządu (Marian Kołodziej, Zenon Wróblewski, Jerzy Gruszecki, Marian Baran, Stanisław Szarzyński, Maciej Patoczka, Klaudiusz Rożek, Jan Ganczarski) podpisanych pod uchwałą „odcina się w całości od pisma skierowanego do Radnych Miasta Przemyśla w sprawie zaniechania prac przy rozpoczętej budowie kompleksu sportowego przy ul. Sanockiej w Przemyślu”. Sygnatariusze dokumentu wyrazili także swoje poparcie dla tej inicjatywy dotyczącej „tak długo oczekiwanej budowy kompleksu sportowego niezbędnego dla rozwoju sportu, rekreacji i wypoczynku mieszkańcom naszego miasta i powiatu, oraz stworzenia zaplecza technicznego dla rozwoju sportu i turystyki krajowej i zagranicznej”. Zadeklarowali także w miarę potrzeby pomoc w zakresie naukowo-technicznym.

Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML