Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA W SPRAWIE PRZEMYSKIEJ PRACOWNI HEMODYNAMIKI

W związku z niepokojącymi sygnałami o możliwości zawieszenia dyżuru Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu

informuję, iż Prezydent Miasta Przemyśla wystosował apel do Ministra Zdrowia Marka Balickiego, władz województwa podkarpackiego, posłów i senatorów województwa podkarpackiego oraz osób ze środowiska medycznego, mogących mieć wpływ na pozyskanie środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia niezbędnych do kontynuacji dyżurów pracowni hemodynamicznej.Działalność Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu może zostać zawieszona z powodu braku środków finansowych. W konsekwencji życie i zdrowie ok. 300 osób oczekujących na zabieg może zostać zagrożone, w związku z czym Prezydent Miasta Przemyśla w apelu zwrócił się z prośbą o pomoc oraz interwencję w sprawie przekazania środków finansowych, potrzebnych na zabezpieczenie badań i zabiegów przemyskiej Pracowni Hemodynamiki.

ANNA ZIELIŃSKA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Wersja XML