Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poradnik „Bezpieczne Życie Seniorów”

Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne, zmieniającą się strukturę pokoleniową  i demograficzną, a także skalę starzenia się społeczeństwa -  Wojewoda Podkarpacki wystąpił  z inicjatywą i wydał   Poradnik  „Bezpieczne Życie Seniorów”. Treści zawarte w Poradniku  odnoszą się do osób starszych, ich rodzin i opiekunów. Materiał zawiera ważne informacje i wskazówki jak unikać zagrożeń w życiu codziennym.

Poradnik zostanie przekazany do organizacji i stowarzyszeń zrzeszających osoby starsze.

Jednocześnie informujemy, że Poradnik „Bezpieczne Życie Seniorów” w wersji elektronicznej znajduje się  na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego www.rzeszow.uw.gov.pl .

Wersja XML