Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Laboratorium przemyskiego MPEC-u zyskało kolejne, nowoczesne urządzenia analityczno-pomiarowe wspomagające jego funkcjonowanie.

spekta.jpeg
 Przed kilkoma dniami, w ramach realizacji kolejnego etapu modernizacji wyposażenia, funkcjonujące przy ciepłowni „Zasanie” laboratorium zyskało kolejne, nowoczesne urządzenia analityczno-pomiarowe wspomagające jego funkcjonowanie.  Późną jesienią 2013r. zostały zakupione Analizator Eltra CS 580 oraz Kalorymetr IKA C2000 Basic, o czym informowaliśmy Państwa w naszych Aktualnościach.

Tym razem zostały zakupione kolejne dwa urządzenia: Spektrofotometr DR 3900 VIS z technologią RFID (Radiowym Systemem Automatycznej Identyfikacji) oraz Wodoszczelny Tlenomierz CO-402. Do Odtlenionych Wód wraz z galwanicznym czujnikiem tlenowym i zestawem do pomiaru w przepływie.

Za pomocą pierwszego z wymienionych urządzeń przeprowadzane będą szczegółowe analizy wody sieciowej pod kątem obecności w niej czynników osadotwórczych, korozyjnych oraz gazów powodujących korozję mikrobiologiczną rur i pozostałych urządzeń systemu ciepłowniczego. W zależności od wyników badań bezzwłocznie wdrażane są odpowiednie procedury w celu wykrycia i wyeliminowania źródła problemu.

Drugie z wymienionych urządzeń, które cechuje wysoka dokładność i stabilność działania, służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz pomiaru temperatury. Wodoszczelna obudowa urządzenia umożliwia bezproblemową pracę w trudnych warunkach, zaś akumulatorowe zasilanie sprawia, że pomiary będą mogły być przeprowadzane nie tylko w laboratorium, ale w węzłach cieplnych i innych punktach systemu ciepłowniczego.

Dotychczas do przeprowadzania badań i analiz w opisanym wyżej zakresie stosowane były mniej dokładne, manualne analizy miareczkowe oraz tlenomierz o niższym zakresie działania.


Źródło: MPEC Sp. z o.. 

Wersja XML