Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Końcowe prace na wodnym placu zabaw

Wodny plac zabaw realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sanockiej w Przemyślu”

Zakres prac obejmuje m.in. : budowę wodnego placu zabaw o powierzchni 440 metrów kwadratowych, budowę zaplecza technicznego, szatniowo – sanitarnego, wykonanie natrysków otwartych, wykonanie instalacji i przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznych. Wykonane zostały ciągi pieszo – jezdne pomiędzy istniejącym parkingiem przy dolnej stacji wyciągu a wodnym placem zabaw. Teren wodnego placu zabaw został ogrodzony, oświetlony oraz wyposażony w małą architekturę tj. ławki, kosze stojaki na rowery itp. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Realizowany plac zabaw jest I etapem budowy kompleksu w skład którego wejdą basen kryty i zewnętrzny.

Obiekt finansowany jest w całości ze środków miasta. Koszt budowy wynosi 2 472 701. Wykonawca robót jest przemyska firma PROBUD Spółka z o.o. Projekt wykonało Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP – Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Lesław Manecki z Krakowa.

 

 

Wersja XML