Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 lipca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie koncepcji projektowo-przestrzennych skanalizowania terenu położonego na zachód
od ul. Słowackiego pomiędzy ulicami: Przemysława, Grochowską, Herburtów”.

PDFobwieszczenie.pdf
 

Wersja XML