• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie spotkania dotyczącego połączenia Szpitala Miejskiego w Przemyślu z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

W dniu 9 lipca br. na terenie Szpitala Miejskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie dotyczące połączenia Szpitala Miejskiego w Przemyślu z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

W spotkaniu wzięli udział: Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla – Grzegorz Hayder, p.o. Dyrektora Szpitala Miejskiego w Przemyślu – Maciej Lewicki, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – Piotr Ciompa, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM w Przemyślu - Danuta Wiech oraz pracownicy Szpitala Miejskiego w Przemyślu.

Podczas spotkania omówiono kwestie związane z koncepcją połączenia obu placówek i wynikającymi z niej konsekwencjami zarówno dla odbiorców świadczeń zdrowotnych (pacjentów), jak też załogi Szpitala Miejskiego w Przemyślu.

Równocześnie zasygnalizowano potrzebę odbywania cyklicznych spotkań dotyczących problemów związanych z połączeniem obu ww. szpitali zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami uczestników spotkania.

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 23031730
w tym miesiącu: 238163
dzisiaj: 403

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1