Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie pn. „Otwarte Drzwi”

W tym roku, po raz kolejny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie pn. „Otwarte Drzwi” w kategoriach rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Istotnym celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowiska naukowego problematyką niepełnosprawności, a także uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz osób niepełnosprawnych. Konkurs w założeniu ma więc również wymiar popularyzatorski.

Uroczysta Gala Konkursu odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Termin składania prac w tegorocznej edycji upływa 29 LIPCA 2015 r. - Szczegóły konkursu tutaj
 

 

Wersja XML