Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana w składzie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy, iż zarządzeniem Nr 81/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. Prezydent Miasta Przemyśla dokonał zmiany w składzie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Zmiana dotyczyła przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu.

I tak Radę Miejską  reprezentują następujący radni: Pani Lucyna Podhalicz, Pani Ewa Sawicka, Pan Daniel Dryniak oraz Pan Ryszard Kulej.

 

Zarządzenie Nr 81/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania MIejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Wersja XML