Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat - uzupełnijąca rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

W wyniku przeprowadzonej w dniu 2.07.2015 r. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Przemyśl, na 1099 wolnych miejsc do I klas zostało przydzielonych 1089 uczniów biorących udział w naborze elektronicznym.

Wyniki ww. postępowania rekrutacyjnego zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 3.07.2015 r.

Do dnia 6.07.2015 r. do godz.15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkół oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W dniu 7.07.2015 r. do godz. 10.00 opublikowane zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc.

Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół w rekrutacji uzupełniającej.

Harmonogram przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej :

- od dnia 7.07.2015 r. od godz.10.00 do dnia 8.07.2015 r. do godz.10.00 - składanie podań do szkół,

- w dniu 8.07.2015 r. do godz. 14.00 - opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym,

- w dniu 9.07.2015 r. do godz. 14.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

- w dniu 9.07.2015 r. do godz. 14.30 opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych
w postępowaniu uzupełniającym oraz wolnych miejsc.

Wersja XML