Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Ofiar Katynia wraz z odwodnieniem

Przebudowa ul. Ofiar Katynia wraz z odwodnieniem
(Numer projektu: WND-RPPK.02.01.00-18-113/10)

Okres realizacji: 2010-2011
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 6 463 585,62 zł
Dofinansowanie: 3 632 756,18 zł

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 2121 R - ulicy Ofiar Katynia o długości 1,36 km. Wykonany zakres prac:

 1. Roboty przygotowawcze.
 2. Odwodnienie.
 3. Roboty ziemne.
 4. Jezdnia.
 5. Chodniki.
 6. Zjazdy.
 7. Zatoki autobusowe i postojowe.
 8. Kanalizacja deszczowa.
 9. Roboty wykończeniowe.
 10. Oznakowanie pionowe.

W dniu 2 marca 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.(Projekt znajdował się na liście rezerwowej, i w ziązku  z dodatkowymi środkami finansowymi możliwe było dofinansowanie poniesionych wydatków).
Prace rozpoczęto we wrześniu 2010 r.
W dniu 28 grudnia 2011 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Wersja XML