Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl - Humenne

Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl - Humenne
(Nr mikroprojektu: PL-SK/KAR/IPP/II/19)

Okres realizacji: 2011
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Wartość całkowita: 140 661,13 zł
Dofinansowanie: 119 561,96 zł (EFRR), 14 066,11 zł (Budżet Państwa)

Celem projektu było wykonanie oznakowania miejskich szlaków pieszych w Przemyślu i Humennem obejmującego obiekty dziedzictwa kulturowego i historii obu miast. Realizacja projektu przyczynia się do wzbogacenia oferty turystycznej obu miast i pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy w sektorze turystyki. Zakres rzeczowy projektu:
Oznakowanie szlaku

Wydanie folderu promocyjnego "Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl - Humenne"

Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla przewodników

Organizacja konferencji w dniu 23 września 2011 r. z udziałem branży turystycznej obu miast połączona z obchodami Światowego Dnia Turystyki w Przemyślu

W dniu 22 czerwca 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
W dniu 31 października 2011 r. zakończyła sie realizacja projektu.

Wersja XML