Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela

Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela
(Numer projektu: WND-RPPK.02.01.00-18-114/10)

Okres realizacji: 2011
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 6 167 624,82 zł
Dofinansowanie: 3 813 123,97 zł

Przedmiotem projektu była przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta: nr 2125 R (ul. Armii Krajowej - 1,476 km), 2103 R (ul. I. Paderewskiego - 2,188 km), 2132 R (ul. S. Okrzei - 0,419 km) oraz 2144 R (ul. J. Lelewela - 0,237 km) o łącznej długości 4,320 km. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków użytkowych na przedmiotowych ulicach zaprojektowano wykonanie robót remontowych polegających na:

W dniu 30 sierpnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto w lutym 2011 r.
W dniu 30 wrzesnia 2011 r. zakończyła sie rzeczowa realizacja projektu.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

Wersja XML