Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu

Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu
(Numer projektu: WND-RPPK.04.04.00-18-047/09)

Okres realizacji: 2010-2011
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 4 443 884,67 zł
Dofinansowanie: 2 425 268,20 zł

Przedmiotem projektu było zabezpieczenie osuwiska znajdującego się na terenie Cmentarza Komunalnego przy ulicy Słowackiego w Przemyślu. Zakres rzeczowy prac obejmował wykonanie trzech linii konstrukcji oporowych oraz kanału rurowego i liniowego odwodnienia powierzchniowego. Wody opadowe odprowadzane są do potoku zlokalizowanego poniżej cmentarza. Dodatkowo wykonano odwodnienie placu przy cmentarzu żołnierzy niemieckich z II wojny światowej, nowe nawierzchnie alejek cmentarnych w obrębie osuwiska oraz ogrodzenie cmentarza od strony ogródków działkowych.

W dniu 11 sierpnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto we wrześniu 2010 r.
W dniu 30 czerwca 2011 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Wersja XML