Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu oraz terenów przyległych

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu oraz terenów przyległych
(Numer projektu: WND-RPPK.04.02.00-18-006/08)

Okres realizacji: 2010
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Wartość całkowita: 256 478,10 zł
Dofinansowanie: 215 976,65 zł

W ramach Projektu wykonano zbiornik retencyjny wód opadowych z kanałem odpływowym na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. R. Rosłońskiego w Przemyślu o pojemności 2 338m3.

We wrześniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Prace rozpoczęto w lutym 2010 r.
W dniu 21 lipca 2010 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

Wersja XML