Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla – I etap

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla – I etap
(Numer projektu: PL0125)

Okres realizacji: 2008 - 2009
Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię)
Wartość całkowita: 4 047 743,49 zł
Dofinansowanie: 3 440 581,97 zł

W ramach projektu przeprowadzono prace termomodernizacyjne w czterech przemyskich szkołach tj.:

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Św. Jana 10 w Przemyślu.
 2. Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Wincentego Pola 5 w Przemyślu.
 3. Gimnazjum nr 3 przy ul. Łukasińskiego 7 w Przemyślu.
 4. Zespół Szkól Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych przy ul. Bakończyckiej 11 w Przemyślu (budynek szkoły oraz internatu).

Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian oraz izolacje termiczne dachów. Przeprowadzone prace przyczyniły się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wersja XML