Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej

 

 

 

Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej
(Nr projektu: Z/2.18/III/3.3.1/15/06)

Okres realizacji: 2006 - 2007
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wartość całkowita: 2 120 867,77 zł
Dofinansowanie: 1 438 799,38 zł (EFRR), 191 837,25 zł (Budżet Państwa)

Przedmiotem projektu była rewaloryzacja kopca Tatarskiego i jego najbliższej okolicy oraz budowa infrastruktury społecznej dla mieszkańców Przemyśla oraz turystów.W ramach Projektu wykonano następujący zakres rzeczowy:

 1. Ciągi pieszo – rowerowe utwardzone 1120 mb.
 2. Ciągi pieszo – rowerowe nieutwardzone 480 mb.
 3. Nowy parking dolny 362m², 18 miejsc.
 4. Parking górny (przebudowany) 792m², 35 miejsc.
 5. Droga dojazdowa do parkingu dolnego (przebudowana) 104 mb.
 6. Droga dojazdowa do parkingu górnego (przebudowana) 94 mb.
 7. Kopiec Tatarski (wzmocnienie korony i podstawy Kopca).
 8. Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych utwardzonych, parkingu i amfiteatru 37 słupów oświetleniowych.
 9. Wiata piknikowa.
 10. Amfiteatr na 540 miejsc.
 11. Elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
Wersja XML